top of page

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz
tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası
hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz
konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
Los Chullos, üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına tam anlamıyla saygı gösterir ve herhangi bir sahteciliğe
ve/veya fikri mülkiyetin ihlaline karşı katı bir sıfır tolerans politikasına sahiptir.
Olası herhangi bir fikri mülkiyet ihlalinden korunmak için web sitemizdeki listeleri düzenli olarak gözden
geçiriyoruz. Herhangi bir veri girişinin Los Chullos’un politikasını ihlal ettiği tespit edilirse, söz konusu veri
girişi tarafımızca kaldırılacaktır.
Web sitemizde hak ihlaline neden olan ürünlerin satışını önleme çabalarımıza rağmen, çok sayıda ürün olması
nedeniyle, fikri mülkiyet ihlallerini tespit edemediğimiz veya belirleyemediğimiz zamanlar doğabilir. Bu nedenle
müşterilerimizi veya fikri mülkiyet hak sahiplerini bizimle iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Bu anlamda, fikri
mülkiyet hakkınızın ihlal edildiğine inanıyorsanız, bunu bize bildirmenizi ve şikâyet prosedürümüzü takip
etmenizi tavsiye ederiz.
1. Makul şikayetler aşağıda listelenmiştir:
● Ticari Marka İhlali           : Aynı veya benzer ticari markanın, ticari markanın kayıtlı olduğu ürünlerle
aynı veya benzer ürünler üzerinde izinsiz kullanımı.
● Patent İhlali                       : Başkalarının vermiş olduğu Tasarım Patentinin veya Yardımcı Patentin yetkisiz
kullanımı.
● Telif Hakkı İhlali              : Başkaları tarafından oluşturulan içerik veya fotoğrafların izinsiz kullanımı ya da
kitaplar, CD’ler, yazılımlar vb. dahil olmak üzere başkalarının telif hakkı eserlerini satma.
● Yerel Fikri Mülkiyet Kanununu ihlal eden diğer faaliyetler.
2. Şikâyet Prosedürü:
Tarafımıza bir İhlal İddiası Bildirimi göndererek şikâyette bulunabilirsiniz. Bildirim tarafımıza
info@loschullos.com üzerinden gönderilebilir. Bildiriminizi aldıktan sonra, hızlı bir dahili soruşturma yapılır.
Şikâyetiniz kabul edilirse, hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen girişimlere göre gerekli işlemler yapılacaktır.
3. Hak ihlalinde bulunan listelere karşı alabileceğimiz eylemler:
● Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen veri girişlerini web sitemizden kaldırmak,
● Hak ihlali olduğu mahkeme tarafından onaylandığında elimizdeki hak ihlalinde bulunan envanteri imha etmek.

bottom of page