top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
ŞİRKET
ÜNVANI : İyilik Giy Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ADRES : Karacasu Karaziyaret Mah. 81004. Sk. No:26 İç Kapı No: 1 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş
TELEFON :
E-POSTA :info@loschullos.com
ALICI
ADI SOYADI / ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON :
E-POSTA :

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (‘Sözleşme’), adresi maddede belirtilen alıcı ile Karacasu Karaziyaret Mah.
adresinde bulunan Los Chullos (‘Satıcı’) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik
ortamda kurulmuştur.
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.loschullos.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş
verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve
teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Masefeli Sözleşmeler
Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikler, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs.
satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgileri ve ‘cayma’ hakkı konusundaki bilgi sahibi olduğunu, bu ön
bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiği işbu sözleşme hükümlerince
kabul ve beyan eder.
www.loschullos.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz
parçalarıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürün Adı :
Ürün Adedi :
Ürün Tutarı :
Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşmeşme alıcı tarafından … tarihinde
imzalanarak kabul edilmiştir ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
MADDE 5 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu … adresinde …’a teslim edilecektir.
MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat
ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse,
teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden
sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre
içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli
ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul
edilir.
MADDE 7 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalahı yırtılmış vb.
hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve
sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma
hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra
alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka
aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya
ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde satıcıya
göndermekle yükümlüdür.
MADDE 8 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan
başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı
sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma hakkının kullanılmasıyla kendisine ulaşan mal/hizmetin maksimum 7 gün
süren inceleme sürecinin ardından iadeye uygun bulunması durumunda 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini,
varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve
fiyatta ürün tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetinin ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi
dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile
satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti
şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderler satıcı
tarafından karşılacaktır.
MADDE 9 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL VE HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.loschullos.com
adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası
sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE 10 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura
içeriğinde mevcuttur.
MADDE 11 – VADELİ FİYAT
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte
müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 12 – FAİZ
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı
çalıştığı bankaya karşı sorumludur.
MADDE 13 – PEŞİNAT TUTARI
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura
içeriğinde mevcuttur.

MADDE 14 – ÖDEME PLANI
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.
Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili
hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı,
ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 15 – CAYMA HAKKI
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14
(on dört ) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının
müşteri hizmetlerine e-posta ile bildirimde bulunması ve mal/hizmetin 16. madde hükümleri çerçevesinde ve
işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.loschullos.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler
gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen
mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanılmasıyla Satıcı’ya ulaşan
mal/hizmetin maksimum 7 (yedi) gün süren inceleme sürecinin ardından iadeye uygun bulunması durumunda
ücret iadesi gerçekleştirilir. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından
karşılanır. Cayma hakkının Satıcı tarafından gönderilen mal/hizmetin ayıplı olması sebebiyle kullanılması
halinde teslimat bedeli Satıcı’ya aittir.
Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
MADDE 16 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım programları, hızlı
bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.Yine mal/malların montaj
edilmemiş, kullanılmamış, zarar verilmemiş olmaları şartı bulunmaktadır. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkı
kullanılması, ürünün ambalajının açılmamıs, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Taşınabilir bilgisayar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
Her türlü yazılım ve programlar
DVD, VCD, CD ve kasetler
Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (Toner, kartuş, şerit vb.)
Her türlü kozmetik ürünleri
Telefon kontör siparişleri
MADDE 17 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile
yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu
durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve
her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı
satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 18 – GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerde Asliye Hukuk
Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleridir.
Los Chullos, bu sözleşmedeki tüm maddeleri değiştirme ve tekrardan düzenleme hakkını saklı tutar, yapılan her
türlü değişiklik, Mesafeli Satış Sözleşmesi sayfasında güncellenerek yenilenecektir.

bottom of page